สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
ตารางการอบรมไตรมาสแรกของการอบรม หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ปี 2562
 
ตารางการอบรมไตรมาสแรกของการอบรม หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ปี 2562

ตารางการอบรม
หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP . 
หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อสอบการวางแผนการเงิน CFP .

ไตรมาสแรก เดือนมกราคม-มีนาคม 2562

สามารถเข้าไปสมัครอบรมได้แล้วที่ www.thaipfa.co.th

 

ThaiPFA NEWS

เรื่องราวดีๆ ที่อยากบอกเล่า พร้อมข่าวสารและสาระดีๆ ทางการเงิน

ผลงานที่ผ่านมา
portfolio
  • In-House Training, Public Training และบริษัทอื่นๆ...

ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม

หลากหลายความประทับใจ และ คำแนะนำให้อบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP
และหลักสูตรการเงินอื่นๆ กับ ThaiPFA