สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
แนวทาง เกณฑ์วัด แนวข้อสอบ สำหรับผู้ที่จะสอบเป็นนักวางแผนการเงิน CFP
 

แนวทาง เกณฑ์วัด แนวข้อสอบ สำหรับผู้ที่จะสอบเป็นนักวางแผนการเงิน CFP

การสอบเป็นนักวางแผนการเงิน CFP (Certified Financial Planner) เป็นการทดสอบความรู้และความสามารถทางการเงินที่มีความเชี่ยวชาญในการวางแผนการเงินส่วนบุคคลและธุรกิจ การสอบ CFP มีข้อกำหนดและความเข้มงวดที่สูง การสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP® ประกอบด้วยชุดข้อสอบที่ออกแบบและพัฒนาขึ้นเพื่อประเมินความสามารถของผู้สมัครสอบในการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการวางแผนการเงินให้เข้ากับสถานการณ์การวางแผนการเงินรูปแบบต่างๆ การวัดผลการสอบจะเป็นไปตามมาตรฐานสากล เนื่องจากคุณวุฒิวิชาชีพนี้เป็น คุณวุฒิวิชาชีพที่เป็นระบบสากล สามารถนำคุณวุฒินี้ไปใช้ในประเทศที่มีคุณวุฒินี้ได้เลย (เป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ล่ะประเทศ) ดังการเตรียมตัวในการสอบและการวัดผลเลยเป็นไปในทางระดับการวัดที่เป็นสากล

การสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ประกอบด้วยข้อสอบ 4 ฉบับ ได้แก่

ข้อสอบฉบับที่

จะสมัครสอบได้ต้องผ่านการอบรมชุดวิชาที่

1. พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ

1. พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ  

2. การวางแผนการลงทุน

2. การวางแผนการลงทุน

3. การวางแผนการประกันภัย และการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ

3. การวางแผนการประกันภัย และ
4. การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ

4. การวางแผนภาษีและมรดก และการจัดทำแผนการเงิน


5. การวางแผนภาษีและมรดก และ
6. การจัดทำแผนการเงิน


แนวทางในการวัดผลแต่ล่ะฉบับดังนี้
 

แนวข้อสอบCFPชุดวิชาที่ 1แนวทางการสอบCFPชุดวิชาที่ 2 และ IPแนวข้อสอบCFPชุดวิชาที่ 3แนวข้อสอบCFPชุดวิชาที่  5แนวข้อสอบCFPชุดวิชาที่ 6

แนวทางการอบรมและการสอบนักวางแผนการเงินCFP

ThaiPFA NEWS

เรื่องราวดีๆ ที่อยากบอกเล่า พร้อมข่าวสารและสาระดีๆ ทางการเงิน

ผลงานที่ผ่านมา
portfolio
  • In-House Training, Public Training และบริษัทอื่นๆ...

ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม

หลากหลายความประทับใจ และ คำแนะนำให้อบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP
และหลักสูตรการเงินอื่นๆ กับ ThaiPFA