สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
รีไฟแนนซ์และรีเทนชั่น 2 ตัวช่วยที่อาจเป็นคำตอบสุดท้ายในการลดภาระหนี้สินเชื่อบ้าน
 


ท่ามกลางแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยพุ่งสูงขึ้น 2 รีต่อไปนี้ ได้แก่ รีเทนชั่น และรีไฟแนนซ์อาจพอช่วยลดภาระหนี้สำหรับลูกหนี้สินเชื่อที่อยู่อาศัยได้บ้าง

1.           รีเทนชั่น เป็นการลดภาระหนี้สำหรับลูกหนี้สินเชื่อที่อยู่อาศัยด้วยการติดต่อกับธนาคารพาณิชย์ผู้ให้กู้ที่เป็นเจ้าหนี้ในปัจจุบัน
เพื่อขอปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้ลดลงจากอัตราดอกเบี้ยปกติที่กำหนดในสัญญา
ทั้งนี้เมื่อลูกหนี้ทำการผ่อนชำระสินเชื่อบ้านกับธนาคารพาณิขย์ซึ่งช่วงที่ผ่านมา มักมีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยคง ที่ในระยะเวลา 3 ปีแรก
หลังจากผ่อนชำระ จน ครบกำหนดดังกล่าว  ลูกหนี้ก็อาจทำการติดต่อสอบถามธนาคารพาณิชย์ที่ให้กู้อยู่เดิมเพื่อขอต่อรองปรับลดดอกเบี้ยเป็นอัตราที่ต่ำกว่าปกติ
ซึ่งวิธีการดังกล่าวนี้ก็จะมีข้อดีในด้านของความสะดวกที่ลูกหนี้ไม่ต้องยื่นเอกสารใหม่
และอาจมีความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติเนื่องจากเป็นลูกหนี้เดิม
นอกจากนั้นแล้วก็ยังมีค่าใช้จ่ายเพียงแค่ค่าธรรมเนียมสินเชื่อ 1ถึง 2% ของวงเงินกู้
แต่ก็มีข้อเสียที่อาจได้ลดอัตราดอกเบี้ยไม่มากนัก  ขึ้นอยู่กับนโยบายของธนาคารพาณิชย์ดังกล่าว
และสภาวะการแข่งขันในตลาดสินเชื่อ รวมทั้งสภาพคล่องของตลาดการเงินในขณะ นั้นๆ 

2.           รีไฟแนนซ์ เป็นการลดภาระหนี้สำหรับลูกหนี้สินเชื่อที่อยู่อาศัยด้วยการติดต่อกับธนาคารพาณิชย์รายใหม่ เพื่อให้ได้อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านที่ต่ำลงกว่าอัตราดอกเบี้ยตามเงื่อนไขของธนาคารพาณิชย์ที่เป็นเจ้าหนี้ในปัจจุบัน
การรีไฟแนนซ์นั้นลูกหนี้ควรต้องทำการเปรียบเทียบเงื่อนไขและอัตราดอกเบี้ยจากธนาคารพาณิชย์หลายๆแห่ง
เพื่อให้ได้อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำที่สุดพร้อมทั้งเงื่อนไขอื่นๆที่ดีที่สุด
แต่การรีไฟแนนซ์อาจจะมีข้อเสียเนื่องจากเป็นลูกหนี้ใหม่
ทำให้ต้องมีการเตรียมเอกสารการยื่นขอกู้ใหม่ทั้งหมด
และอาจต้องใช้เวลาในการอนุมัตินานกว่าการรีเทนชั่น
รวมทั้งอาจมีค่าธรรมเนียมอื่นๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการจัดการสินเชื่อตามสัญญาใหม่
ค่าประเมินราคาหลักประกัน
ค่าธรรมเนียมในการจำนอง
และค่าอากรแสตมป์

www.thaipfa.co.th

ThaiPFA NEWS

เรื่องราวดีๆ ที่อยากบอกเล่า พร้อมข่าวสารและสาระดีๆ ทางการเงิน

ผลงานที่ผ่านมา
portfolio
  • In-House Training, Public Training และบริษัทอื่นๆ...

ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม

หลากหลายความประทับใจ และ คำแนะนำให้อบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP
และหลักสูตรการเงินอื่นๆ กับ ThaiPFA