สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน (หลักสูตรปรับปรุง) สำหรับผู้ที่ต้องการขึ้นทะเบียนใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (IC) หรือผู้วางแผนการลงทุน (IP)
 
⭐️ปลดล๊อควุฒิการศึกษาปริญญาตรี!! ⭐️ด้วยหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน (หลักสูตรปรับปรุง) สำหรับผู้ที่ต้องการขึ้นทะเบียนใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (IC) หรือผู้วางแผนการลงทุน (IP)
สำนักงาน ก.ล.ต. ยอมรับให้ผู้สอบผ่านข้อสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ฉบับที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ และฉบับที่ 2 การวางแผนการลงทุน หลักสูตรฉบับปรับปรุงใหม่ สามารถใช้ผลสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้แนะนำการลงทุน IC หรือผู้วางแผนการลงทุน IP นอกจากนั้นผู้ที่สอบผ่านข้อสอบทั้ง 2 ฉบับก็ยังสามารถขึ้นทะเบียนคุณวุฒิวิชาชีพที่ปรึกษาการเงิน AFPT จากสมาคมนักวางแผนการเงินไทยอีกด้วย
รายละเอียดการอบรม (48 ชั่วโมง)

หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน (หลักสูตรปรับปรุง) สำหรับผู้ที่ต้องการขึ้นทะเบียนใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (IC) หรือผู้วางแผนการลงทุน (IP)

✅กระบวนการวางแผนการลงทุน
✅การจัดสรรเงินลงทุน (Asset Allocation)
✅การบริหารกลุ่มหลักทรัพย์ (Portfolio Management)
✅การติดตาม ประเมิน และปรับสมดุลกลุ่มหลักทรัพย์ (Portfolio Monitoring, Evaluation and Rebalancing)
✅Workshop การจัดทำแผนการลงทุน
และเพิ่มเติมเนื้อหา
✅ ผลิตภัณฑ์การลงทุน: ตราสารทั่วไป (IC Plain), ตราสารซับซ้อนประเภท 2 (P2): ตราสารหนี้และกองทุนรวม และตราสารซับซ้อนประเภท 3 (P3): สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามหลักสูตรของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
✅ การบริหารความมั่งคั่ง และ พฤติกรรมการเงิน ตามหลักสูตรของ Financial Planning Standards Board

วิทยากรผู้บรรยาย

Exclusive! ที่ ThaiPFA เท่านั้น กับการรวมตัวของวิทยากรระดับประเทศที่ผ่านประสบการณ์ในการให้คำแนะนำการวางแผนการเงินและเป็นผู้บริหารระดับสูงในสถาบันการเงิน
✅คุณกิติชาญ ศิริสุขอาชา CFP Senior Vice President Research บล.ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี
✅คุณทศพล ศักดิ์ถาวรดำรง รองผู้อำนวยการ ฝ่ายธุรกรรมตราสารอนุพันธ์ บล.ไทยพาณิชย์
✅ผศ.ดร.ธนาวัฒน์ สิริวัฒน์ธนกุล CFP ภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกรรมการสมาคมนักวางแผนการเงินไทย
✅คุณพิชัย เลิศสุพงษ์กิจ CFP รองกรรมการผู้จัดการ บล.ธนชาต
✅คุณวิโรจน์ ตั้งเจริญ CFP รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บลจ. กรุงไทย และกรรมการสมาคมนักวางแผนการเงินไทย
✅คุณศิริพร สุวรรณการ CFA, CFP Managing Director Financial Advisory Head, Private Banking Group ธนาคารกสิกรไทย


หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน (หลักสูตรปรับปรุง) สำหรับผู้ที่ต้องการขึ้นทะเบียนใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (IC) หรือผู้วางแผนการลงทุน (IP)
หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน (หลักสูตรปรับปรุง) สำหรับผู้ที่ต้องการขึ้นทะเบียนใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (IC) หรือผู้วางแผนการลงทุน (IP)
ข้อสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน (หลักสูตรปรับปรุง) สำหรับผู้ที่ต้องการขึ้นทะเบียนใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (IC) หรือผู้วางแผนการลงทุน (IP)  ข้อมูลการสอบ
รายละเอียดหลักสูตร https://thaipfa.co.th/course/view/25

คลิ๊กดูปฏิทินการอบรมและสมัครอบรมได้ที่ https://www.thaipfa.co.th/

ติดต่อสอบถามส่วนลด สิทธิพิเศษ และรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Line ID: @thaipfa
Tel: 082-701-7077, 086-666-0090, 087-063-3306
#วางแผนการเงินCFP #อบรมCFP #สอบCFP #ติวCFP #ผู้แนะนำการลงทุน #ผู้วางแผนการลงทุน #ที่ปรึกษาการเงิน #นักวางแผนการเงิน #CFP #AFPT #IP #IC

ThaiPFA NEWS

เรื่องราวดีๆ ที่อยากบอกเล่า พร้อมข่าวสารและสาระดีๆ ทางการเงิน

ผลงานที่ผ่านมา
portfolio
  • In-House Training, Public Training และบริษัทอื่นๆ...

ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม

หลากหลายความประทับใจ และ คำแนะนำให้อบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP
และหลักสูตรการเงินอื่นๆ กับ ThaiPFA