สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไปของแต่ละธนาคารพาณิชย์มาให้ มาดูกันครับว่าออมเงินที่ไหนดี?
 
ปีใหม่นี้ฝากเงินที่ไหนดี? เรารวบรวมอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไปของแต่ละธนาคารพาณิชย์มาให้ มาดูกันครับว่าออมเงินที่ไหนดี? ที่ไหนโดน?
#ThaiPFA #การวางแผนการเงิน #อบรมCFP #ดอกเบี้ย 
คนที่มีเงินสดเหลือยังไม่รู้ว่าจะเอาไปทำอะไร หรืออาจมีความจำเป็นต้องใช้เงินสดดังกล่าวในการจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจำวัน หรืออาจต้องการกันเงินสดส่วนเกินบางจำนวนไว้ใช้จ่ายเมื่อยามฉุกเฉินหรือในเวลาที่มีความจำเป็นต้องใช้เงินด่วน และต้องการความยืดหยุ่นในการฝากถอน อาจนึกถึงบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ แต่ทราบไหมครับว่าธนาคารพาณิชย์แต่ละแห่งก็อาจกำหนดอัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ไม่เท่ากัน เรารวบรวมอัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศจากเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 18 มกราคม 2564 มาให้แล้วครับ โดยเราได้ทำการเรียงลำดับจากธนาคารพาณิชย์ที่กำหนดอัตราดอกเบี้ยสูงสุดไปยังต่ำสุด ในขณะที่ธนาคารพาณิชย์ที่กำหนดอัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เท่ากันก็จะเรียงลำดับตามตัวอักษรให้ดังนี้ครับ
 
ชื่อธนาคาร อัตราดอกเบี้ย
ทิสโก้ 0.25 - 2.00
ไอซีบีซี (ไทย) 0.35 - 1.10
ไทยเครดิตเพื่อรายย่อย 0.5
กรุงศรีอยุธยา 0.25
กรุงเทพ 0.25
กรุงไทย 0.25
กสิกรไทย 0.25
เกียรตินาคิน 0.25
ไทยพาณิชย์ 0.25
ยูโอบี 0.25
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 0.25
ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) 0.25
ธนชาต 0.125-0.250
ซีไอเอ็มบี ไทย 0.2
ทหารไทย 0.125
citibank 0.125
 
ปีใหม่นี้ฝากเงินที่ไหนดี? เรารวบรวมอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไปของแต่ละธนาคารพาณิชย์มาให้ มาดูกันครับว่าออมเงินที่ไหนดี? ที่ไหนโดน?
อัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารทิสโก้ อัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคาร ICBC ไทย อัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคาร ไทยเครดิตเพื่อรายย่อย
อัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา อัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคาร กรุงเทพ อัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย
อัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย อัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคาร เกียรตินาคิน อัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์
อัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคาร ยูโอบี อัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคาร แลนด์ แอน เฮ้าส์ อัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศจีน
อัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารCIMB ธนาคารซีไอเอ็มบี อัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย อัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารธนชาต
  อัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคาร citibank  
 

อย่างไรก็ตามการเลือกฝากเงินบัญชีเงินฝากออมทรัพย์กับธนาคารแห่งใดก็คงไม่ได้พิจารณาจากอัตราดอกเบี้ยเพียงปัจจัยเดียว แต่ยังอาจต้องพิจารณาจากปัจจัยอื่นๆร่วมด้วย ไม่ว่าจะเป็น ความมั่นคงของธนาคาร ความสะดวกสบาย บริการเสริมต่างๆ รวมทั้งเงื่อนไขที่แต่ละธนาคารได้กำหนดไว้เพื่อประกอบการพิจารณาด้วยนะครับ

ข้อมูล ณ  วันที่ 22 มกราคม 2564
 

ThaiPFA ศูนย์อบรมต้นแบบ สู่เส้นทางคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP มืออาชีพมาตรฐานสากล

 


Thai Professional Finance Academy (ThaiPFA)

ติดต่อ


      086-666-0090 , 082-701-7077 , 087-063-3306 
 

ขอบคุณทุกความไว้วางใจ ที่มีให้ ThaiPFA


#นักวางแผนการเงินCFPมาตรฐานสากลกับThaiPFA #เส้นทางสู่วิชาชีพนักวางแผนการเงินCFPมาตรฐานสากลโดยThaiPFA #ThaiPFAศูนย์อบรมต้นแบบเพื่อความมั่งคั่งมั่นคงและยั่งยืน
E-mail: thaipfa@gmail.com
Website: www.thaipfa.co.th 
Social network: www.facebook.com/thaipfa
LINE: @thaipfa
Mobile: 086-666-0090 , 087-063-3306 ,082-701-7077


 

ThaiPFA NEWS

เรื่องราวดีๆ ที่อยากบอกเล่า พร้อมข่าวสารและสาระดีๆ ทางการเงิน

ผลงานที่ผ่านมา
portfolio
  • In-House Training, Public Training และบริษัทอื่นๆ...

ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม

หลากหลายความประทับใจ และ คำแนะนำให้อบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP
และหลักสูตรการเงินอื่นๆ กับ ThaiPFA