สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
ตารางการสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน Paper 3  และตารางการอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อสอบชุดวิชาที่ 3 และ 4
 

ตารางการสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน Paper 3 
และตารางการอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อสอบชุดวิชาที่ 3 และ 4

สมัครหลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ 
www.thaipfa.co.th

สมัครสอบ
www.tfpa.or.th

ThaiPFA NEWS

เรื่องราวดีๆ ที่อยากบอกเล่า พร้อมข่าวสารและสาระดีๆ ทางการเงิน

ผลงานที่ผ่านมา
portfolio
  • In-House Training, Public Training และบริษัทอื่นๆ...

ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม

หลากหลายความประทับใจ และ คำแนะนำให้อบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP
และหลักสูตรการเงินอื่นๆ กับ ThaiPFA