การจองดูวีดีโอ
 
17 กรกฎาคม 2561 17:37 น.

การจองดูวีดีโอ

ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงินที่มีระยะเวลาการ
เข้ารับการอบรมไม่ครบ 80% สามารถขอดูวีดีโอชดเชยเฉพาะส่วนที่อบรมไม่ครบ 
แต่ทั้งนี้จะต้องเป็นกรณีการขาดการอบรมไม่เกิน 1 วันเท่านั้น
วิธีการและขั้นตอนตามด้านล่างเลยครับ หรือคลิก การจองดูวีดีโอ

   

 
 

  


 กลับสู่หน้าแรก นักวางแผนการเงินCFP

ผลงานที่ผ่านมา
portfolio
  • In-House Training, Public Training และบริษัทอื่นๆ...