สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
รู้จัก ThaiPFA
 
18 กรกฎาคม 2564 09:19 น.

ในปัจจุบันนักลงทุนเริ่มให้ความสำคัญกับการวางแผนการเงินมากขึ้น มีการใช้เครื่องมือหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินอย่างหลากหลายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงิน รวมทั้งสถาบันการเงินเองก็มีการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินใหม่ๆเพื่อสร้างทางเลือกในการลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างมากมาย ยิ่งไปกว่านั้นแล้วการเปิดเสรีทางการเงินที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต ทำให้บุคคลากรทางการเงินจำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพในความรู้ความสามารถทางการเงินให้ทันต่อสถานการณ์อย่างมีมาตรฐานสากล

 

Thai Professional Finance Academy (ThaiPFA) จึงได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการเงินให้มีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในศาสตร์ทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็นความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการเงินสำหรับบุคคล ความรู้เกี่ยวกับตลาดทุน รวมไปถึงความรู้เกี่ยวกับการจัดการทางการเงินต่างๆ ThaiPFA มุ่งมั่นที่จะพัฒนาเนื้อหาหลักสูตรอย่างสม่ำเสมอตลอดเวลาให้ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดการเงิน เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานในทางปฏิบัติได้จริง ซึ่งย่อมส่งผลทำให้สามารถสอบผ่านคุณวุฒิต่างๆเช่นกัน

รู้จักกับ ThaiPFA ศูนย์อบรมหลักสูตรวางแผนการเงิน CFP

 

 

ThaiPFA ศูนย์อบรมต้นแบบ สู่เส้นทางคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP มืออาชีพมาตรฐานสากล

 


Thai Professional Finance Academy (ThaiPFA)

ติดต่อ


      086-666-0090 , 082-701-7077 , 087-063-3306 
 

ขอบคุณทุกความไว้วางใจ ที่มีให้ ThaiPFA


#นักวางแผนการเงินCFP มาตรฐานสากลกับThaiPFA  #เส้นทางสู่วิชาชีพนักวางแผนการเงินCFP มาตรฐานสากลโดยThaiPFA #ThaiPFA ศูนย์อบรมต้นแบบเพื่อความมั่งคั่งมั่นคงและยั่งยืน 
E-mail: thaipfa@gmail.com
Website: www.thaipfa.co.th  , www.thaipfaonline.com , www.allaboutfin.com
Social network: www.facebook.com/thaipfa
LINE: @thaipfa
Mobile: 086-666-0090 , 087-063-3306 ,082-701-7077

 

ThaiPFA NEWS

เรื่องราวดีๆ ที่อยากบอกเล่า พร้อมข่าวสารและสาระดีๆ ทางการเงิน

ผลงานที่ผ่านมา
portfolio
  • In-House Training, Public Training และบริษัทอื่นๆ...

ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม

หลากหลายความประทับใจ และ คำแนะนำให้อบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP
และหลักสูตรการเงินอื่นๆ กับ ThaiPFA