สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
Q&A วิธีการเลือกรับส่วนลดเพิ่ม สำหรับนักศึกษาและพนักงานในบริษัทสมาชิกสมาคมนักวางแผนการเงินไทย ?
 

คำถาม :: วิธีการใช้สิทธิเพื่อรับส่วนลดนักศึกษาหรือพนักงานองค์กรที่เป็นสมาชิกสมาคมนักวางแผนการเงินไทยต้องทำอย่างไร ?

คำตอบ ::
ผู้สมัครอบรมต้องแนบบัตรนิสิตนักศึกษาท หรือบัตรพนักงานที่ยังไม่หมดอายุ ขององค์กรที่เป็นสมาชิกสมาคมนักวางแผนการเงินไทย ก่อนยืนยันการชำระเงินในระบบสมาชิกเท่านั้น ตรวจสอบรายชื่อบริษัทที่เป็นสมาชิกสมาคมนักวางแผนการเงินไทย

 

เงื่อนใขและคู่มือ การใช้สิทธิส่วนลด 


วิธีการเลือกรับส่วนลดเพิ่ม สำหรับนักศึกษาและพนักงานในบริษัทสมาชิกสมาคม
ผลงานที่ผ่านมา
portfolio
  • In-House Training, Public Training และบริษัทอื่นๆ...