สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
เงื่อนไขรายละเอียด และขั้นตอนการขึ้นทะเบียนต่างๆ
 
17 มกราคม 2560 17:00 น.
- การขึ้นทะเบียนผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ Securities Investment Consultant, SIC
- การขึ้นทะเบียน ผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Derivatives Investment Consultant, DIC
- การขึ้นทะเบียนเป็นนักวางแผนการเงิน CFP
- การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ช่วยนักวางแผนการเงิน, AFTP
การต่ออายุใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ Securities Investment Consultant, SIC
- การต่ออายุใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Derivatives Investment Consultant, DIC
- การต่ออายุใบอนุญาตนักวางแผนการเงิน CFP
- การต่ออายุใบอนุญาตผู้ช่วยนักวางแผนการเงิน, AFTP


 

 ThaiPFA ศูนย์อบรมต้นแบบ สู่เส้นทางคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP มืออาชีพมาตรฐานสากล

 


Thai Professional Finance Academy (ThaiPFA)
ติดต่อ
      086-666-0090 , 082-701-7077 , 087-063-3306 

ขอบคุณทุกความไว้วางใจ ที่มีให้ ThaiPFA


#นักวางแผนการเงินCFPมาตรฐานสากลกับThaiPFA #เส้นทางสู่วิชาชีพนักวางแผนการเงินCFPมาตรฐานสากลโดยThaiPFA #ThaiPFAศูนย์อบรมต้นแบบเพื่อความมั่งคั่งมั่นคงและยั่งยืน
E-mail: thaipfa@gmail.com
Website: www.thaipfa.co.th 
Social network: www.facebook.com/thaipfa
LINE: @thaipfa
Mobile: 086-666-0090 , 087-063-3306 ,082-701-7077

ThaiPFA NEWS

เรื่องราวดีๆ ที่อยากบอกเล่า พร้อมข่าวสารและสาระดีๆ ทางการเงิน

ผลงานที่ผ่านมา
portfolio
  • In-House Training, Public Training และบริษัทอื่นๆ...

ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม

หลากหลายความประทับใจ และ คำแนะนำให้อบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP
และหลักสูตรการเงินอื่นๆ กับ ThaiPFA