สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
ชั่วโมงในการอบรมสามารถนำไปต่อไปอนุญาต อื่นๆ ได้ เช่น SIC
 
26 มกราคม 2560 16:21 น.
การใช้หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ต่ออายุใบอนุญาตอื่น ๆ

center
หมายเหตุ อ้างอิงข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
กรุณาตรวจสอบเกณฑ์การนับชั่วโมงในการต่ออายุจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) อีกครั้ง จาก www.tfpa.or.th หรือสอบถามโดยตรงจาก กลต.
 
ผลงานที่ผ่านมา
portfolio
  • In-House Training, Public Training และบริษัทอื่นๆ...