สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
เกณฑ์การนำชั่วโมงการอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP® เพื่อไปต่ออายุ CPD ใบอนุญาต IC และ IP
 
26 มกราคม 2560 16:21 น.
การใช้หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ต่ออายุใบอนุญาตอื่น ๆ
 

หมายเหตุ: หลักสูตรอบรมนักวางแผนการเงิน CFP® สามารถใช้เป็นหลักสูตรอบรมความรู้สำหรับการต่ออายุการให้ความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุน ผู้แนะนำการลงทุนและผู้วางแผนการลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อหลักสูตรอบรม

จำนวนชั่วโมงที่อนุมัติ

ชุดวิชาที่ 1
(หลักสูตรเดิม)

พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ

จำนวนชั่วโมงความรู้ด้านหลักทรัพย์พื้นฐาน (ทั่วไป) 22 ชั่วโมง

จำนวนชั่วโมงความรู้เกี่ยวกับกฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2 ชั่วโมง

ชุดวิชาที่ 1
(หลักสูตรปรับปรุง
ใช้ปี 63 เป็นต้นไป)

พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ

จำนวนชั่วโมงความรู้ด้านหลักทรัพย์พื้นฐาน (ทั่วไป) 21 ชั่วโมง

จำนวนชั่วโมงความรู้เกี่ยวกับกฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง 3 ชั่วโมง

ชุดวิชาที่ 2

การวางแผนการลงทุน

จำนวนชั่วโมงความรู้ด้านหลักทรัพย์ (พื้นฐาน) 12 ชั่วโมง

จำนวนชั่วโมงความรู้ด้าน Asset Allocation 12 ชั่วโมง

ชุดวิชาที่ 4

การวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณ

จำนวนชั่วโมงความรู้ด้านหลักทรัพย์ (พื้นฐาน) 21 ชั่วโมง

จำนวนชั่วโมงความรู้ด้าน Asset Allocation 3 ชั่วโมง

ชุดวิชาที่ 5

การวางแผนภาษีและมรดก

จำนวนชั่วโมงความรู้ด้านหลักทรัพย์ (พื้นฐาน) 17.30 ชั่วโมง

ชุดวิชาที่ 6

การวางแผนการเงินแบบองค์รวม

จำนวนชั่วโมงความรู้ด้านหลักทรัพย์ (พื้นฐาน) 9 ชั่วโมง

จำนวนชั่วโมงความรู้ด้าน Asset Allocation 9 ชั่วโมง

ข้อมูล ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2562

ดาวน์โหลดรายละเอียด


กรุณาตรวจสอบเกณฑ์การนับชั่วโมงในการต่ออายุจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) อีกครั้ง จาก www.tfpa.or.th หรือสอบถามโดยตรงจาก กลต.

การนำหลักสูตรการวางแผนการเงินCFP ประกอบการต่อใบอนุญาติผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ 

 ThaiPFA ศูนย์อบรมต้นแบบ สู่เส้นทางคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP มืออาชีพมาตรฐานสากล

 


Thai Professional Finance Academy (ThaiPFA)
ติดต่อ
      086-666-0090 , 082-701-7077 , 087-063-3306 

ขอบคุณทุกความไว้วางใจ ที่มีให้ ThaiPFA


#นักวางแผนการเงินCFPมาตรฐานสากลกับThaiPFA #เส้นทางสู่วิชาชีพนักวางแผนการเงินCFPมาตรฐานสากลโดยThaiPFA #ThaiPFAศูนย์อบรมต้นแบบเพื่อความมั่งคั่งมั่นคงและยั่งยืน
E-mail: thaipfa@gmail.com
Website: www.thaipfa.co.th 
Social network: www.facebook.com/thaipfa
LINE: @thaipfa
Mobile: 086-666-0090 , 087-063-3306 ,082-701-7077

ThaiPFA NEWS

เรื่องราวดีๆ ที่อยากบอกเล่า พร้อมข่าวสารและสาระดีๆ ทางการเงิน

ผลงานที่ผ่านมา
portfolio
  • In-House Training, Public Training และบริษัทอื่นๆ...

ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม

หลากหลายความประทับใจ และ คำแนะนำให้อบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP
และหลักสูตรการเงินอื่นๆ กับ ThaiPFA