สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
วิธีการ เงื่อนไข และ ค่าธรรมเนียมการสมัครอบรมซ้ำ
 
18 กรกฎาคม 2561 11:44 น.

การสมัครขออบรมซ้ำ

เงื่อนไขการอบรมซ้ำ

1.  ผู้เข้ารับการอบรมที่มีความประสงค์อบรมซ้ำหลักสูตรเดิมที่เคยเข้ารับการอบรมกับ ThaiPFA ต้องดำเนินการสมัครอบรมซ้ำที่เว็บไซต์ www.thaipfa.co.th พร้อมแนบหลักฐานผลสอบไม่ผ่านพร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมการอบรมซ้ำเต็มจำนวน (963 บาท/วัน) ก่อนวันอบรมซ้ำวันแรกไม่น้อยกว่า 15 วัน
2.  ThaiPFA ขอสงวนสิทธิในการอบรมซ้ำหลักสูตรการวางแผนการเงิน เฉพาะผู้เข้ารับการอบรมที่ต้องการลงทะเบียนอบรมซ้ำหลักสูตรเดิมในชุดวิชาที่เคยอบรมแล้วเท่านั้น
3.  ThaiPFA ขอสงวนสิทธิในการอบรมซ้ำหลักสูตรการวางแผนการเงิน เฉพาะผู้เข้ารับการอบรมที่มีผลสอบไม่ผ่านนับจากวันสอบจนถึงวันอบรมซ้ำวันแรกไม่เกิน 6 เดือน และมีระยะเวลาการอบรมจากวันอบรมวันแรกที่เคยเข้ารับการอบรมจนถึงวันอบรมวันแรกที่ต้องการอบรมซ้ำไม่เกิน 2 ปี 
4.  ThaiPFA ขอสงวนสิทธิในการอบรมซ้ำทั้งหลักสูตร
5.  ThaiPFA ขอสงวนสิทธิในการอบรมซ้ำไม่เกินรุ่นละ 6 ท่าน
6.  ThaiPFA ขอสงวนสิทธิไม่แจกเอกสารและตำราใดๆในการอบรมซ้ำ กรณีที่ต้องการเอกสารประกอบการบรรยายในการอบรมซ้ำจะมีค่าเอกสารเพิ่มเติม 1,000 บาทวิธีการและขั้นตอนสมัครตามด้านล่างนี้ครับ
หรือคลิก การสมัครขออบรมซ้ำ

 

กลับสู่หน้าแรก นักวางแผนการเงินCFP

 

 ThaiPFA ศูนย์อบรมต้นแบบ สู่เส้นทางคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP มืออาชีพมาตรฐานสากล

 


Thai Professional Finance Academy (ThaiPFA)
ติดต่อ
      086-666-0090 , 082-701-7077 , 087-063-3306 

ขอบคุณทุกความไว้วางใจ ที่มีให้ ThaiPFA


#นักวางแผนการเงินCFPมาตรฐานสากลกับThaiPFA #เส้นทางสู่วิชาชีพนักวางแผนการเงินCFPมาตรฐานสากลโดยThaiPFA #ThaiPFAศูนย์อบรมต้นแบบเพื่อความมั่งคั่งมั่นคงและยั่งยืน
E-mail: thaipfa@gmail.com
Website: www.thaipfa.co.th 
Social network: www.facebook.com/thaipfa
LINE: @thaipfa
Mobile: 086-666-0090 , 087-063-3306 ,082-701-7077

ThaiPFA NEWS

เรื่องราวดีๆ ที่อยากบอกเล่า พร้อมข่าวสารและสาระดีๆ ทางการเงิน

ผลงานที่ผ่านมา
portfolio
  • In-House Training, Public Training และบริษัทอื่นๆ...

ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม

หลากหลายความประทับใจ และ คำแนะนำให้อบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP
และหลักสูตรการเงินอื่นๆ กับ ThaiPFA