สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
รายละเอียดเอกสารที่ได้รับจากการสมัครอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP
 
3 กุมภาพันธ์ 2563 11:37 น.
คำถาม :: เอกสารที่จะได้รับจากการสมัครอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP มีอะไรบ้าง ?

คำตอบ ::

 
เอกสารที่จะได้รับเมื่อสมัครอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาต่างๆ
หลักสูตรอบรมการวางแผนการเงิน CFP เอกสารที่จะได้รับ
- หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี จรรยาบรรณ ( Foundation of Financial & Tax Planning) หนังสืออบรมCFP ติวสอบCFP
- หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน (Investment Planning) เอกสารประกอบการอบรมCFP ติวสอบCFP
- หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 3 การวางแผนการประกันภัย ( Insurance Planning) เอกสารประกอบการอบรมCFP ติวสอบCFP
- หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 4 การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ (Retirement Planning) เอกสารประกอบการอบรมCFP ติวสอบCFP
- หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 5 การวางแผนภาษีและมรดก (Tax and Estate Planning) เอกสารอบรมCFP ติวสอบCFP
- หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 6 การจัดทำแผนการเงิน ( Financial Plan Construction ) เอกสารติวสอบCFP อบรมCFP


เอกสารประกอบการติวสอบCFP อบรมCFP
 

 ThaiPFA ศูนย์อบรมต้นแบบ สู่เส้นทางคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP มืออาชีพมาตรฐานสากล

 


Thai Professional Finance Academy (ThaiPFA)
ติดต่อ
      086-666-0090 , 082-701-7077 , 087-063-3306 

ขอบคุณทุกความไว้วางใจ ที่มีให้ ThaiPFA


#นักวางแผนการเงินCFPมาตรฐานสากลกับThaiPFA #เส้นทางสู่วิชาชีพนักวางแผนการเงินCFPมาตรฐานสากลโดยThaiPFA #ThaiPFAศูนย์อบรมต้นแบบเพื่อความมั่งคั่งมั่นคงและยั่งยืน
E-mail: thaipfa@gmail.com
Website: www.thaipfa.co.th 
Social network: www.facebook.com/thaipfa
LINE: @thaipfa
Mobile: 086-666-0090 , 087-063-3306 ,082-701-7077

ThaiPFA NEWS

เรื่องราวดีๆ ที่อยากบอกเล่า พร้อมข่าวสารและสาระดีๆ ทางการเงิน

ผลงานที่ผ่านมา
portfolio
  • In-House Training, Public Training และบริษัทอื่นๆ...

ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม

หลากหลายความประทับใจ และ คำแนะนำให้อบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP
และหลักสูตรการเงินอื่นๆ กับ ThaiPFA