สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
ลำดับการอบรม และ การสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP
 
3 กุมภาพันธ์ 2563 11:58 น.

หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP แบ่งเป็นกี่ชุดวิชา ( Module ) ? ต้องเรียนเรียงลำดับการอบรมหรือไม่ ?

หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP แบ่งออกเป็น 6 ชุดวิชา ดังนี้


ทั้งนี้ผู้เข้าอบรมควร เริ่มต้นจากการอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 1  ซึ่งเป็นพื้นฐานความรู้ในการวางแผนการเงิน CFP ก่อน และมีความเข้าใจในกฎระเบียบจรรยาบรรณการเป็นนักวางแผนการเงิน CFP แล้วค่อยเข้ารับการอบรมในชุดวิชาที่ 2 - 5  ซึ่งสามารถสลับลำดับการเข้าอบรมการอบรมได้ตามความสะดวก เมื่ออบรมชุดวิชาที่ 1 - 5 ครบถ้วนแล้วจึงค่อยเข้ารับการอบรมใน ชุดวิชาที่ 6 เป็นลำดับสุดท้าย

 

ลำดับการอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP 

  

ไขข้อข้องใจ อบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาไหน  แล้วสอบ CFP Paper ไหน  มาดูกันเลย

การอบรมและสอบ หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP

1. เนื้อหาข้อสอบ

นักวางแผนการเงิน CFP และปรึกษาการเงิน AFPT จะต้องผ่านการสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ตามที่สมาคมฯ กำหนด ซึ่งประกอบด้วยข้อสอบจำนวน 4 ฉบับ แต่ละฉบับมีเนื้อหาครอบคลุมแต่ละชุดวิชา ดังต่อไปนี้
 

ข้อสอบฉบับที่

การอบรมชุดวิชาที่

1. พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ

1. พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ

2. การวางแผนการลงทุน

2. การวางแผนการลงทุน

3. การวางแผนการประกันภัย และการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ

3. การวางแผนการประกันภัย และ

4. การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ

4. การวางแผนภาษีและมรดก และแผนการเงิน
    - ส่วนที่ 1 การวางแผนภาษีและมรดก 
    - ส่วนที่ 2 ข้อสอบแผนการเงิน

5. การวางแผนภาษีและมรดก และ

6. การวางแผนการเงินแบบองค์รวม 

 

การสอบฉบับที่ 1,2,3 สามารถเลือกสอบได้ก่อน ขอแค่ผ่านการอบรม ชุดวิชาที่1 ด้วย ยกตัวอย่างเช่น จะสอบ ฉบับ3ก่อน จะต้องผ่านการอบรม ชุดวิชาที่ 1,3,4  ถึงจะสมัครสอบได้

การสอบ 4.1 และ 4.2 จะต้องผ่านการอบรม และการสอบ ฉบับที่ 1,2,3 ก่อนด้วย ครับ

 

  • การสมัครสอบ

    • ผู้สมัครสอบสามารถลงทะเบียนสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ผ่านทางเว็บไซต์ของ สมาคมฯ (www.tfpa.or.th)

    • ผู้สมัครสอบจะต้องอ่าน “เงื่อนไข ข้อปฏิบัติและข้อตกลงการสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP” อย่างละเอียดก่อนการลงทะเบียนสอบ ในการลงทะเบียนสอบ หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ถือว่าผู้สมัครสอบได้ยอมรับ อ่าน เงื่อนไข ข้อปฏิบัติและข้อตกลงการสอบ หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP


2. ค่าธรรมเนียมการสอบ 

ข้อสอบ

บุคคลทั่วไป

สมาชิกสมาคมฯ

ฉบับที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ

2,000

1,700

ฉบับที่ 2 การวางแผนการลงทุน

3,000

2,550

ฉบับที่ 3 การวางแผนการประกันภัยและการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ

3,000

2,550

ฉบับที่ 4 การวางแผนภาษีและมรดก และการจัดทำแผนการเงิน

 

2,000

4,500


1,700

3,825

 

ค่าสอบCFP
 

 
 

 

ThaiPFA ศูนย์อบรมต้นแบบ สู่เส้นทางคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP มืออาชีพมาตรฐานสากล

 

 

 

ThaiPFA NEWS

เรื่องราวดีๆ ที่อยากบอกเล่า พร้อมข่าวสารและสาระดีๆ ทางการเงิน

ผลงานที่ผ่านมา
portfolio
  • In-House Training, Public Training และบริษัทอื่นๆ...

ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม

หลากหลายความประทับใจ และ คำแนะนำให้อบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP
และหลักสูตรการเงินอื่นๆ กับ ThaiPFA