สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
การรับใบเสร็จค่าธรรมเนียมการอบรม
 
18 กรกฎาคม 2564 11:48 น.

วีธีการรับใบเสร็จ

ถ้าหากทำการชำระเงินและยืนยันการชำระค่าอบรมผ่านระบบแล้ว จะได้รับใบเสร็จเมื่อใด ? สามารถขอรับใบเสร็จก่อนวันอบรมได้หรือไม่ ?

ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับใบเสร็จในวันที่ผู้เข้าอบรมมาอบรมวันแรก ทั้งนี้หากผู้เข้าอบรมมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย จะต้องนำส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 ทวิ มามอบให้ก่อนเข้ารับการอบรม อย่างไรก็ตามผู้เข้าอบรม ต้องการใบเสร็จก่อนวันอบรม จะต้องแจ้งมาทางศูนย์อบรม ThaiPFA ที่อีเมล์ thaipfa.payment@gmail.com โดยหลังจากเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบการชำระค่าอบรมแล้วประมาณ 2 วันทำการแล้วจึงจะดำเนินการออกใบเสร็จ และจัดส่งให้

ในกรณีที่ทำหักภาษี ณ ที่จ่ายจะต้องนำส่ง หนังสือหัก ณ ที่จ่ายมาให้ทางศูนย์อบรมฯก่อนด้วย ทางศูนย์อบรมฯถึงจะจัดส่งไปเสร็จไปให้ ครับ


 


ThaiPFA ศูนย์อบรมต้นแบบ สู่เส้นทางคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP มืออาชีพมาตรฐานสากล

 

 

 Thai Professional Finance Academy (ThaiPFA)

ติดต่อ

      086-666-0090 , 082-701-7077 , 087-063-3306 

 

ขอบคุณทุกความไว้วางใจ ที่มีให้ ThaiPFA

 #นักวางแผนการเงินCFPมาตรฐานสากลกับThaiPFA #เส้นทางสู่วิชาชีพนักวางแผนการเงินCFPมาตรฐานสากลโดยThaiPFA #ThaiPFAศูนย์อบรมต้นแบบเพื่อความมั่งคั่งมั่นคงและยั่งยืน

E-mail: thaipfa@gmail.com

Website: www.thaipfa.co.th 

Social network: www.facebook.com/thaipfa

LINE: @thaipfa

Mobile: 086-666-0090 , 087-063-3306 ,082-701-7077
 

ThaiPFA NEWS

เรื่องราวดีๆ ที่อยากบอกเล่า พร้อมข่าวสารและสาระดีๆ ทางการเงิน

ผลงานที่ผ่านมา
portfolio
  • In-House Training, Public Training และบริษัทอื่นๆ...

ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม

หลากหลายความประทับใจ และ คำแนะนำให้อบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP
และหลักสูตรการเงินอื่นๆ กับ ThaiPFA