สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
การย้ายรุ่นการอบรม
 
18 กรกฎาคม 2561 12:17 น.

การย้ายรุ่นการอบรม

ผู้เข้ารับการอบรมสามารถใช้สิทธิการเลื่อนการเข้ารับการอบรมได้หลังจาก
ชำระค่าธรรมเนียมการอบรมแล้ว แต่ต้องชำระค่าธรรมเนียมในการเลื่อนการอบรมก่อนการเลื่อนการอบรม
วิธีการและขั้นตอนตามด้านล่างครับ หรือคลิก การย้ายรุ่นการอบรม
กลับสู่หน้าแรก


 
ผลงานที่ผ่านมา
portfolio
  • In-House Training, Public Training และบริษัทอื่นๆ...