การสมัครขออบรมซ้ำ
 
18 กรกฎาคม 2561 11:44 น.

การสมัครขออบรมซ้ำ

ThaiPFAขอสงวนสิทธิในการอบรมซ้ำหลักสูตรการวางแผนการเงิน เฉพาะผู้อบรม
ต้องการลงทะเบียนอบรมซ้ำหลักสูตรเดิม ในชุดวิชาที่เคยอบรม ทั้งนี้ผู้อบรมจะต้องทำการแนบหลักฐานผลสอบที่ระบุว่าไม่ผ่านหลักสูตรที่อบรมและเป็นผลสอบที่มีกำหนดวันสอบก่อนวันอบรมวันแรกไม่เกิน 6 เดือน ทั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมต้องทำการยื่นผลสอบดังกล่าวพร้อมทั้งชำระค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน
วิธีการและขั้นตอนสมัครตามด้านล่างนี้ครับ หรือคลิก การสมัครขออบรมซ้ำ
กลับสู่หน้าแรก นักวางแผนการเงินCFP
ผลงานที่ผ่านมา
portfolio
  • In-House Training, Public Training และบริษัทอื่นๆ...