การอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 1 ณ ธนาคารกรุงเทพ
 
การอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 1 ณ ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารกรุงเทพ พระราม3 ทุกคนตั้งใจในการอบรมมาก เพื่อที่จะนำความรู้ไปใช้กับลูกค้าของธนาคาร ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับลูกค้าที่มาใช้บริการกับทางธนาคารกรุงเทพ 

สู้นะครับทุกท่าน ทางศูนย์อบรมของเป็นกำลังใจให้ครับ

อบรมCFP หลักสูตรการวางแผนการเงินCFP 
www.thaipfa.co.th
อัลบัมภาพ
ผลงานที่ผ่านมา
portfolio
  • In-House Training, Public Training และบริษัทอื่นๆ...