อิ่มสมองกับวิทยากรหลายหลากที่มากด้วยประสบการณ์ภาคปฎิบัติบนพื้นฐานทฤษฎีที่ถูกต้องและใช้ได้จริง
 

หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 1 วันที่ 14-16 ก.ย. 2562

อิ่มท้อง อิ่มสมอง และอิ่มใจ
อิ่มท้องกับอาหารหลากหลายที่จัดเต็มตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นเพราะเรารู้ว่ากองทัพต้องเดินด้วยท้อง
อิ่มสมองกับวิทยากรหลายหลากที่มากด้วยประสบการณ์ภาคปฎิบัติบนพื้นฐานทฤษฎีที่ถูกต้องและใช้ได้จริง
อิ่มใจกับหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อนำไปประยุกต์ในการให้คำแนะนำกับผู้รับคำปรึกษาให้บรรลุเป้าหมายพร้อมด้วยมาตรฐานการดำรงชีวิตที่สูงขึ้นและมีความมั่นคงในชีวิต
#CFP #นักวางแผนการเงิน
อัลบัมภาพ
ผลงานที่ผ่านมา
portfolio
  • In-House Training, Public Training และบริษัทอื่นๆ...